Stav po rekonstrukci.

photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg
photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
Strana: [1][2] [3]